Reserveren - Booking

BOEKINGSPROCEDURE:
De boekingsprocedure verloopt als volgt: Stap 1 t/m 8
 
1. BEKIJK DE KALENDER VOOR BESCHIKBAARHEID
Kijk op de kalender of het appartement op de door u gewenste dagen nog beschikbaar is. Het heeft geen zin om beschikbaarheid per email op te vragen, ik zal u dan verwijzen naar de kalender op deze site. De beschikbaarheid wordt dagelijks bijgehouden.

2. BEPAAL DE PRIJS DIE VOOR U VAN TOEPASSING IS
Bekijk de prijzen die bij de door u gekozen periode horen.

3. LET OP MINIMUM VERBLIJF
Let op het minimum verblijf, dit verschilt per seizoen. Wij verhuren niet voor minder dan 3 nachten. U kunt vanzelfsprekend slechts 2 nachten verblijven, er zullen u dan toch 3 nachten in rekening worden gebracht. UITZONDERING: Indien er tussen 2 reeds bestaande boekingen (zie kalender) 2 nachten vrij zijn, dan kunt u boeken voor deze 2 nachten, dan geldt het minimum verblijf dus niet.

4. HOE KUNT U BOEKEN ?
U besluit dat u het appartement wilt huren : stuur ons dan een email op info@penthousebarcelona.nl
 
WILT U DE VOLGENDE GEGEVENS AAN ONS DOORGEVEN:
U kunt de volgende vragen ook kopiren en in de email plakken. Wij vragen u ook naar uw vluchtgegevens, deze informatie hebben wij nodig ivm
sleuteloverdracht en schoonmaak.
DATA:
Aankomstdag:
Hoe laat komt uw vlucht aan in Barcelona : (indien reeds bekend)
Vertrekdag:
Hoe laat vertrekt uw vlucht: (indien reeds bekend)
AANTAL PERSONEN:
Dhr / Mevr. Naam persoon 1, paspoort nummer  (paspoort van hoofdboeker is voldoende)
Dhr / Mevr. Naam persoon 2,
Dhr / Mevr. Naam persoon 3,
Dhr / Mevr. Naam persoon 4,
DETAILS:
Uw adresgegevens:
Uw mobiele nummer:
(dit dient het nummer te zijn dat u tijdens uw reis bij u heeft).
Uw bankrekening nummer en naamstelling (ivm terugstorten van de borg).
 
5. BOEKINGSBEVESTIGING / CONTRACT:
Wij sturen u een boekingsbevestiging, dit is het contract waarin uw gegevens vermeld staan en onze voorwaarden. U dient deze boekingsbevestiging ondertekend aan ons terug te sturen, dat kan per fax op nummer :  0031 20 4710613 of u kunt een ingescande versie per email aan ons sturen. LET WEL : wij dienen de boekingsbevestiging binnen 3 dagen ontvangen te hebben. Die 3 dagen houden wij het appartement als het ware in "OPTIE"voor u vast, daarna vervalt de optie automatisch.
 
6. AANBETALING:
In de boekingsbevestiging staat ook de eerste aanbetaling van 25% vermeld.
U heeft 5 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken. Het bedrag moet dan op onze rekening staan ! Houdt u er rekening mee dat bankverkeer een aantal dagen duurt ! Het restant dient uiterlijk 2 maanden voor aankomst te zijn ontvangen.
 
7. HUURBEVESTING:
Zodra het ondertekende contract en de (aan)betaling door ons zijn ontvangen, ontvangt u van ons de HUURBEVESTIGING. Attentie : uw boeking wordt pas definitief n ontvangst van het getekende contract en ontvangst van de eerste aanbetaling ! In deze huurbevestiging staat ook het restantbedrag vermeld.
 
8. REISBESCHEIDEN:
3 weken vr vertrek stuur ik u de reisbescheiden. Hierin vermeld zijn:
Het adres van het appartement
De contactgegevens van de persoon die u de sleutels geeft in Barcelona.
Een noodnummer
Handige tips (die staan ook vermeld op de website).
 
 
HOW TO BOOK ?
To make your booking please follow the instructions below.
 
1. HAVE A LOOK AT THE AVAILABILITY CALENDAR
Look at the calendar to see if the dates you are interested in are available. It is no use contacting us per email regarding availability, because the calendar gives you all the information needed and is updated constantly.
2. HAVE A LOOK AT THE PRICE INFORMATION
Prices differ per season.
3. MINIMUM STAY
Please note there is a minimum stay, which differs per season. We do not rent out the apartment for less then 3 nights. Exception : if there are 2 nights available between 2 bookings (see calendar), then we accept this booking for only 2 nights.
4. MAKE YOUR BOOKING
You decide to book the apartment, please send us an email with the following details to
info@penthousebarcelona.nl
 
PLEASE COPY THE FOLLOWING DETAILS INTO AN EMAIL: DATES:
Arrival date:
Arrival time of your flight (if already known)
Departure date:
Departure time of your flight (if already known)
NUMBER OF PERSONS:
Mr / Mrs Name person 1, pasport number (pasport of main booker is sufficient)
Mr / Mrs Name person 2,
Mr / Mrs Name person 3,
Mr / Mrs Name person 4,
DETAILS:
Address details :
You mobile Phone number:
(This must be the number you will use during this holiday).
You bank account number, Swift & IBAN number, to return the security deposit into your bank account.
 
6. BOOKING CONFIRMATION / CONTRACT
We will then send you a booking confirmation, this is the contract with all the details of your booking and conditions. The booking confirmation has to be signed and returned to us withing 3 days, either by fax to +31 20 4710612 or a scanned version per email. NOTE: We hold the apartment for 3 days, if the signed confirmation is not received by us within these 3 days, the booking will automatically be cancelled.
7. DEPOSIT PAYMENT
In your booking confirmation the first 25% of the rental fee is mentioned. This amount has to be received by us within 5 days. Note that bank transfers usually take a few days. If you want to be sure, you can also send us a copy of the bank transfer. The balance has to be received by us no later then 2 months prior to arrival.
8. RENTAL AGREEMENT
As soon as we have received the signed booking confirmation and the First deposit, you will receive a confirmation of the Rental Agreement. In this Rental Confirmation you will also see the balance amount for this booking.
9. TRAVEL DOCUMENTS:
3 weeks before arrival I will send you all travel documents. The address of the apartment, the contact details of the person that is waiting for you with the keys, an emergency number and also practical information for your stay.